Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

ECKO

EL-KJELER – EKCO

EKCO.L1Nz elektrisk kjel til sentralvarme med trykkekspansjonskar
Elektrisk kjel til sentralvarmeanlegg og bruksvann tilslutningsklar med ytelser fra 4 , 6, 8,12,15,18,21 og 24 kW maks. driftstrykk 3 bar, minste trykk 0,5 bar og maks. till. temperatur 100°C . nettspenning 230V eller 3x 400V leveres også med 3x 230 V uten nulleder i kjelen er innbygget sirkulasjonspumpe og trykkekspansjonstank (6 liter) samt sikkerhetsutstyr. Med kjelen kan medbestilles 3 veis omskifterventil med aktuator, bruksvannsensor, og romtermostat, kaskadestyring for et flerkjelanlegg. Temperaturområde 40°C-85°C.

Type Effekt (kW) Nettspenning
EKCO.L1Nz 4, 6, 8, 12 230V eller 3x400V
EKCO.L1Nz 15, 18 3x400V
EKCO.L1Nz 21 3x400V
EKCO.L1Nz 24 3x400V

EKCO. LNp elektrisk kjel til sentralvarme uten nulleder 3x230V
Elektrisk kjel til gulvvarmeanlegg tilslutningsklar med ytelser fra 4 , 6, 8,12,15,18,21 og 24 kW maks. driftstrykk 3 bar, minste trykk 0,5 bar og maks. till. temperatur 100°C. nettspenning 230V eller 3x 400V leveres også med 3x 230 V uten nulleder I kjelen er innbygget sirkulasjonspumpe og trykkekspansjonstank (6 liter) samt sikkerhetsutstyr. Med kjelen kan medbestilles et romtermostat og en kaskadestyring for et flerkjelanlegg. Temperaturområde 20°C-60°C. 

Type Effekt (kW) Nettspenning
EKCO.L1Nz 4, 6, 8, 12 3x230V
EKCO.L1Nz 15, 18 3x230V
EKCO.L1Nz 21 3x230V

Alle kjeler leveres også som “ M” versjon med utetemperaturkompenserende regulering. Alle kjeler leveres som “p” versjon til gulvvarmesystemer med temperaturområdet 30-60°C .
Det er ikke mulig å produsere bruksvann med denne type kjel.

EKCO.T elektrisk kjel til sentralvarme
Elektrisk kjel til sentralvarmeanlegg og bruksvann tilslutningsklar med ytelser fra 30,36,42,48 kW maks. driftstrykk 3 bar, minste trykk 0,5 bar og maks. till. temperatur 100°C . Nettspenning 3x 400V . Med kjelen kan medbestilles 3 veis omskifterventil med aktuator , bruksvannsensor, og romtermostat. Temperaturområde 40°C-85°C.

Type Effekt (kW) Nettspenning
EKCO.T-30 30 3x400V
EKCO.T-36 36 3x400V
EKCO.T-42 42 3x400V
EKCO.T-46 48 3x400V

EKCO.TM elektrisk kjel til sentralvarme med en utetemperaturkompensert styring
Elektrisk kjel med utetemperaturkompenserende styring til sentralvarmeanlegg og bruksvann tilslutningsklar med ytelser fra 30,36,42,48 kW maks. driftstrykk 3 bar, minste trykk 0,5 bar og maks. till. temperatur 100°C. Nettspenning 3x 400V. Integrert kaskademanager til flerkjelanlegg. Med kjelen kan medbestilles 3 veis omskifterventil med aktuator, bruksvannsensor og romtermostat. Temperaturområde 20°C-85°C.

Type Effekt (kW) Nettspenning
EKCO.TM-30 30 3x400V
EKCO.TM-36 36 3x400V
EKCO.TM-42 42 3x400V
EKCO.TM-48 48 3x400V

Garanti tid 2 år fra salgsdato, 5 år reklamasjonstid på defekte dele som kan tilbakeføres på fabrikasjonsfeil. Alle kjeler maks. driftstemperatur 100 °C og maks. driftstrykk 3 bar.

Samsvarserklæring Parat Varme EKCO 4 – 48 kW
Vi Parat Varme AS, Lervik, N-4432 Kvinesdal:
Erklærer at produktene av fabrikat Kospel markedsført av Parat Varme: Lavspent el – fordeling i elektrokjel. Under forutsetning av at de installeres, vedlikeholdes og brukes i henhold til fabrikkens anvisning og i samsvar med god faglig praksis, relevante installasjonsforskrifter, tilfredsstiller følgende EØS/EU – direktiver og standarder:

Alle kjeler er godkjent etter følgende normer

2006/95/EC The Low Voltage Directive
2004/108/EC The Electromagnetic Compatability Directive
97/23/EC art. 3 p.3 Pressure Appliance Directive

Kjelene er I samsvar med følgende harmoniserende standarder

EN 60439-1:2011
EN 60947-1:2010
EN 60335-1:2002


Brukermanual EKCO TM
Brukermnaual EKCO T
Brukermanual EKCO L

Kospel Katalog 2012