Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

HØYTEMPERTATUR VARMEPUMPE

HØYTEMPERATUR VARMEPUMPER FRA OCHSNER

Behovet for varmepumper med høye temperaturer til store bygg er kraftig vokset på grunn av utfasing av kjelsentraler som baserer på fossil brensel olje, gass. Nå skal leveres varmepumper med tilsvarende effekt og høyere turtemperaturer, slik at også veldig store bygninger med høytemperatur varmefordelingssystemer (radiatorer for 65°C til 95°C) kan ombygges med denne nye, fornybare varmeteknikken. Ved den energetiske saneringen av store bygninger er monteringen av varmedemming på etterhånd, ofte ikke mulig (historiske fassader, glassfassader) eller for dyrt.

I alle disse tilfellene må den energitekniske saneringen skje med ny varme- eller kjøle – teknikk. Ochsner har nu utviklet og bygget varmepumper, som kan yte den nødvendige høye turtemperaturen på opptil 100°C og som kan installeres i de bestående varmerfordelingssystemene med en temperaturspredning (temperaturforskjell tur til retur) på 5°C til 20°C.

(De punktuelle varmepumpene som tilbys med CO2 som kjølemiddel krever som transkritiske høytrykkssystemer store kostnader og er kun økonomiske med en spesiell temperaturspredning på 30°C til 50°C). I tillegg har OCHSNER gjort seg som oppgave å bruke ugiftige og fornybare sikkerhetskjølemidler (HFC). For å klare den nødvendige temperaturøkningen for høytemperatur varmepumpen, på for eksempel 0 °C (varmekilde energibrønn) til 85°C (varmebruk/varmtvann) løste OCHSNER ved hjelp av en totrinns syklus. For første nivå velger OCHSNER kjølemiddelet R134a og for det andre nivå kjølemiddelet ÖKO1 (begge er HFC sikkerhetskjølemidler, ikke brennbar, ugiftig, med lav trykkposisjon).

Den største tekniske utfordringen besto i den høye varmgasstemperaturen til 2. nivå (opptil 160°C). Totrinns maskinene bygges for ytelser fra 190kW til 750kW, turtemperatur opptil ca. 100°C ved varmekildetemperatur på for eksempel 10°C. Enkelttrinn utførelsen brukes fremfor alt for prosesser innenfor kjemikalie-, næringsmiddel-, drikkevareindustrien og kraftverksteknikk for temperaturer til varmekilden fra 40°C til 50°C og ved varmebruk fra 75°C til 95°C.


Ytelssesdata – høytemperatur varmepumpe (PDF)
Ochsner High-Tech Varmepumper NY!