Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

VARMEPUMPE MED STOR EFFEKT

VARMEPUMPER MED STOR EFFEKT

Store varmepumper fra OCHSNER brukes i dag til oppvarming og kjøling av boligkomplekser, hoteller, kontor bygninger, skoler og fritidsboliger og gjenvinning av spillvarme fra industrien. Ved å spare energi- og driftskostnader er bruk av store varmepumper særlig økonomisk sammenlignet med standard varme- og kjølesystemer, og det reduserer forurensningen betydelig.


Tekniske fordeler 

Siden bruksområdene er så ulike, angir vi detaljene for hvert bruksområde. Generelt sett gjelder likevel følgende beskrivelse:

Varmepumper for industriell bruk er utstyrt med halvtermisk skruekompressorer av høyeste kvalitet. Scroll og roterende skruekompressorer har ingen bevegelige deler og har derfor en rolig arbeidsmåte. De roterende skruekompressorene OCHSNER bruker, er utviklet for bruk innen fryseromteknologien og de har spesielle skrueprofiler for høy virkningsgrad. Det brukes en spesiell trinnløs styring: Via et styringsstempel justeres belastningen på skruene trinnløst og tilpasses nødvendig kapasitet. Mantel- og rørvekslere og kondensatorer brukes normalt med vann-til-vann og vann-til-saltlake varmepumper. Varmevekslerne monteres på kraftige rammer på enhetene. På forespørsel kan man også få en lyddempende kapsling.


Kjølevæske som arbeidsvæske 

OCHSNER bruker kun ”ikke brennbare safetykjølevæsker” som R 134a eller R 407C, som er klorfrie og ikke har noe ozonreduksjonspotensiale (Ozone Depletion Potential – ODP ved null) Utvalget avhenger blant annet av ønsket temperaturøkning og/eller kondenseringstemperaturen (temperaturnivået når varmepumpen er i bruk). Varmepumper som bruker disse kjølevæskene, kan installeres nesten over alt innendørs.


Styring

Styringen gjør at utstyret oppfyller kravene. Mikroprosessorene holder den ønskede temperaturen til kondensatoren eller vanntilkoblingen til fordamperen konstant eller regulerer strømningstemperaturen i forhold til temperaturen utenfor. Alle sikkerhetsstyringer skal beskytte enhetene mot overoppheting eller frost, falsk rotasjon, beskytte elektromotoren, giret og annet.

Design og kapasitet

Vann / vann:
Fordamper/kondensator: Mantel og rør
Kompressor: halvhermetisk, skruetype
Kapasitet: 100 til 1900 kW

Saltlake/ vann:
Kapasitet: 75 til 1300 kW

Luft / vann:
på forespørsel

Spesialdesign:
– Varmevekslere i rustfritt stål
– mellomkretser for aggressive væsker

Alternativer

Alternativt utstyr inkluderer:

  • Elektronisk ekspansjonsventil
  • injiserer kjøling
  • værregulert styring
  • trinnløs effektjustering
  • stjerne-delta-bryter

Tilbehør i serien:

  • Strømningsbrytere på fordamperen
  • Beskyttelsessystem mot overbelastning av kompressorene, valgfritt utstyr

Referanser
Eksempler på de ulike anvendelsesområdene for OCHSNER store varmepumper er:
Skoler, borettslag, vann- og spillvann-vannverk, hoteller, kommunale kontorer, barnehager, offentlige svømmebassenger, treningssentre, produksjonshaller, fabrikkbygninger, plastprosesseringsindustrien, galvaniseringsindustrien, dyreparker, bilverksteder etc. OCHSNER har en mangeårig tradisjon innen utvikling og produksjon av høyteknologiske maskiner med høy kvalitet for energi- og prosesskrevende industri. Over 65 000 OCHSNER varmepumper har stor internasjonal suksess. 


Ochsner High-Tech Varmepumper NY!