Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

VITOCROSSAL 300 CR3

VITOCROSSAL 300 CR3

Kondenserende gasskjel

Nominell effekt: 787 og 978 kW


Kondenserende gasskjel med Inox-Crossal varmeoverflater
Med Vitocrossal 300 i CR3-serien som består av kondenserende kjeler, tilbyr Viessmann den perfekte løsningen for boligblokker, nærvarmeanlegg eller offentlige bygg og forretningsbygg. Designen som omfatter Inox-Crossal varmeoverflater, gir mulighet for at Vitocrossal 300 kondenserende kjeler kan utnytte den latente kondenseringsenergien i de avgassene med spesiell intensitet. Den andre returstussen muliggjør en tilkobling som er svært fordelaktig for anvendelsen av kondenserende teknologi.


Effektiv varmeoverføring med Inox-Crossal varmeoverflate
Denne designen med brede avgasskanaler oppnår en effektiv varmeoverføring med den kraftige turbulensen i de avgassene. Derfor har Viessmann integrert reverserende områder og endringer i tverrsnittet til Inox-Crossal varmeoverflate. De motsatt hellende innsnittene gir permanente endringer i tverrsnittet. Dette gir en kontinuerlig reversering av avgasstrømmen, og gir en permanent turbulens.


På riktig spor: Kondensering for maksimum varmeutbytte

For å nyttiggjøre varmen i avgassene på best mulig måte må kondensatet utvinnes. Inox-Crossal varmeoverflate er designet slik at avgasser og kondensat strømmer i samme retning, dvs. nedover. Dette gir en permanent selvrensende effekt som også forhindrer kondensatkonsentrasjoner.

Oversikt over fordeler:

  • Kondenserende gasskjel, 787 og 978 kW
  • Standard virkningsgrad: opp til 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
  • Inox-Crossal varmeoverflate i rustfritt stål sikrer høy driftspålitelighet og lang levetid
  • Inox-Crossal varmeoverflate for svært effektiv varmeoverføring og høy kondenseringshastighet
  • Selvrensende effekt pga. glatt overflate i rustfritt stål
  • Ren forbrenning med brennkammer med lav belastning
  • Utstyres med gassbrenner
  • Delt versjon for enkel håndtering
  • To returstusser for vanntilkoblinger og optimal bruk av kondensat
  • Tillatt driftstrykk 6 bar

Datablad