Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

VITOMAX 100 LW TYPE 20M148

VITOMAX 100 LW

Type M148, olje-/gassfyrt varmtvannskjel

Nominell effekt: 0,65 til 6,0 MW. Tillatt driftstrykk: 6/10 bar. Tillatt strømningstemperatur: 110 °C

Vitomax 100-LW er en olje-/gassfyrt varmtvannskjel – typiske bruksområder er nærvarmeanlegg.

Oversikt over fordelene ved Vitomax 100-LW:

  • Økonomisk brennstofforbruk – kjelvirkningsgrad: 91.5%
  • Vendekammerkjel med lav brennkammerbelastning (≤ 1,2 MW/m3) – ren forbrenning med lave NOx utslipp
  • Ingen krav til minsteflow – brede vannkanaler og høyt vanninnhold gir utmerket naturlig sirkulasjon og god varmeoverføring – forenklet tilkobling til hydraulikk
  • Alle nødvendige tilkoblinger for en sikkerhetstemperatur på 110 ºC er allerede montert
  • Lavt trykkfall på avgassiden – konveksjonsvarmeoverflate med store avgassrør
  • Servicevennlig pga. store dører og lett tilgang til brennkammer og røkør
  • Lav stråling med 100 mm tykk varmeisolasjon i komposittmateriale
  • Lastbærende deksel øverst på kjelen er standard – dette forenkler installasjonen og vedlikeholdsarbeidet og beskytter varmeisolasjonen mot utilsiktet skade
  • Vitocontrol-styrepanel for regulering av alt kjelespesifikk styreutstyr kan leveres
  • Godkjent iht. det europeiske direktivet om trykkutstyr 97/23/EF eller gassutstyrsdirektivet 90/396/EØF

Datablad