Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

VITOMAX 200-HW TYPE M236

VITOMAX 200-HW M236

Type M236 / Hetvannskjel

Nominell effekt: 0,52 til 2,84 MW

Vitomax 200-HW er en olje- eller gassdrevet varmtvannskjel med høyt trykk for tillatt kjeltemperaturer over 120 °C, tillatt driftstrykk på 6 til 25 bar – en typisk kjel for fjernvarme- og industridrift.

Oversikt over fordelene ved Vitomax 200-HW:

 • Høy driftspålitelighet og lang levetid med brede vannkanaler og god plass mellom avgassrør.
 • Dermed oppnår Viessmann-kjelene maksimum tillatte testperioder. I tillegg gir det store vanninnholdet utmerket, naturlig sirkulasjon og en pålitelig varmeoverføring under alle driftsforhold.
 • Kjel med tre trekk for ren forbrenning med lavt NOx utslipp
 • Økonomisk strømforbruk – kjelvirkningsgrad uten Eco opp til 92 %. Betydelig økt kjelvirkningsgrad i kondenseringsområdet med avgass/vann-varmevekslere nedstrøms for kjelen. Lavt strålingstap med 120 mm tykk komposittisolasjon og isolert avgassoppsamler
 • Godkjent iht. det europeiske direktivet om trykkutstyr 97/23/EF eller iht. landsspesifikke forskrifter
 • Lavt trykkfall på avgassiden med konveksjonsvarmeoverflate med store varmgassrør
 • Høy tilgjengelighet med vannkjølt reverserende kammer uten fôring av ildfast stein – samt store dører til rengjøring
 • Avtakbar tralle for kjeler opp til 2500 kW fås som ekstrautstyr, for enklere vedlikehold og forenklet tilpassing av brenneren
 • Dørkplate som tåler vekten av et menneske øverst på kjelen er standard – dette forenkler installasjonen og vedlikeholdsarbeidet og beskytter varmeisolasjonen mot utilsiktet skade
 • Mellomstykke til turledning for integrering av måle-, kontroll- og sikkerhetskoblinger følger med standardleveringen
 • Vitocontrol-styrepanel for regulering av alt kjelespesifikt styreutstyr kan leveres. I tillegg gir egnede komponenter drift uten behov for permanent overvåking.

Datablad