Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

VITOMAX 200 LW TYPE 20M62A

VITOMAX 200 LW

Type M62A, varmtvannskjel

Nominell effekt: 2,3 til 6,0 MW

Ren forbrenning
Varmtvannskjelen Vitomax 200-LW (type M62A) er forløperen til den populære Vitomax 200-LW (type M241) opp til 6,6 MW. Kjelen med tre trekk har miljøvennlig ren forbrenning på tvers av hele effektområdet.

Definerte og konstante temperaturer der flammen produseres gir stabil flamme og reduserer dannelsen av NOx. Flammerøret som går rett gjennom gir problemfri bruk av en roterende forstøver, f.eks. for forbrenning av dyrefett eller tung fyringsolje. Kjelen er godkjent for en sikkerhetstemperatur på 120 °C.

Brede vannkanaler sikrer utmerket og naturlig sirkulasjon og en pålitelig varmeoverføring. Ingen nødvendig minsteflow. Det finnes vanndeflektorer for jevn fordeling av returvannet.

Oversikt over fordeler:
Mange designfunksjoner forenkler installasjon, igangkjøring og servicearbeider:

  • Reduserte transportmål sammenlignet med forløperen
  • Kjeletopp som tåler vekten av et menneske
  • Åpne kjeldørene uten å måtte fjerne avgasstilførselsledningene eller brenneren
  • Modulær kjeleplattform som kan utvides
  • Stor rengjøringsåpning i enden av flammerøret med seglass
  • Fôring ikke nødvendig. Det fremre reverserende kammeret har “tørr” design: Det bakre reverserende kammeret er fullt ut vannavkjølt
  • 100 mm tykk komposittisolasjon

Spesifikasjon

  • Varmtvannskjel, 2,3 til 6,0 MW, 6/10/16 bar
  • Dimensjoner (høyde x bredde x dybde): 2720 x 2400 x 5850 mm (6 MW)
  • Vekt: 12,1 t (6 MW, 10 bar)

Datablad