Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

VITOMAX 200-WS TYPE M250

VITOMAX 200-WS M250

Type M250, olje-/gassfyrt varmtvannskjel

Nominell effekt: 1,75 til 11,63 MW.
Tillatt driftstrykk: 3 bar.
Tillatt kjeltemperatur: 110/120 °C.

Vitomax 200-WS er en olje-/gassfyrt varmtvannskjel. Spesielt utviklet for behovene til gartneri.

Oversikt over fordelene ved Vitomax 200-WS:

 • Økonomisk brennstofforbruk – kjelvirkningsgrad: 94%
 • Kjel med tre trekk med lav brennkammerbelastning (≤ 1,0 MW/m3) – ren forbrenning med lavt NOx utslipp
 • Ingen nødvendig minsteflow – brede vannkanaler og høyt vanninnhold gir utmerket naturlig sirkulasjon og god varmeoverføring – forenklet tilkobling til hydraulikk
 • Alle nødvendige tilkoblinger for en sikkerhetstemperatur på 110 ºC er allerede montert
 • Lavt trykkfall på avgassiden med konveksjonsvarmeoverflate med store avgassrør
 • Det ekstra vannsirkulasjonsrøret i det nedre kjelområdet (shuntrør) er designet for intern sirkulasjon av kjelvannet, som gir en optimal varmedistribusjon inni kjelen
 • Høy driftspålitelighet og lang levetid med brede vannkanaler og stort vanninnhold med utmerket naturlig sirkulasjon og pålitelig varmeoverføring
 • Høy tilgjengelighet med vannkjølt reverserende kammer uten fôring samt stor dør til rengjøring – for reduserte vedlikeholdskostnader
 • Lastbærende dørkplater øverst på kjelen er standard – dette forenkler installasjonen og vedlikeholdsarbeidet og beskytter varmeisolasjonen mot utilsiktet skade
 • Lav stråling med 100 mm tykk varmeisolasjon i komposittmateriale
 • Vitocontrol-styrepanel for regulering av alt kjelespesifikt styreutstyr kan leveres
 • Godkjent iht. det europeiske direktivet om trykkutstyr 97/23/EF eller gassutstyrsdirektivet 90/396/EØF

Datablad