Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

VITOMAX 300-LT TYPE M343

VITOMAX 300-LT M343

Type M343, olje-/gassfyrt varmtvannskjel som kan brukes som lavtemperaturkjel.

Nominell effekt: 1.86 til 5.9 MW.
Tillatt driftstrykk: 6 bar.
Tillatt kjeltemperatur: 110/120 °C

Vitomax 300-LT er en varmtvannskjel som kan brukes som lavtemperaturkjel. Et typisk bruksområde er en boligblokk der systemet brukes i modulerende modus, avhengig av utendørstemperaturen.

Oversikt over fordelene ved Vitomax 300-LT:

 • Høy driftspålitelighet og lang levetid på grunn av flerlags konveksjonsvarmeoverflater laget av Duplex-rør
 • Lavt energiforbruk på grunn av modulerende vanntemperatur i kjelen. Standard virkningsgrad: 96 % (Hi). Standard virkningsgrad forbedret med opp til 10 % med kondensteknologi med Vitotrans 300 avgass/vann varmeveksler i rustfritt stål
 • Lav minimum returtemperatur på 38 °C ved bruk av fyringsolje og 45 °C ved bruk av gass
 • Ingen nødvendig minsteflow – brede vannkanaler og høyt vanninnhold gir utmerket naturlig sirkulasjon og god varmeoverføring – forenklet tilkobling til hydraulikk
 • Alle nødvendige tilkoblinger for en sikker temperatur på 110 ºC er allerede montert
 • Lavt trykkfall på avgassiden med konveksjonsvarmeoverflate med store avgassrør
 • Lavt strålingstap med 120 mm tykk komposittisolasjon samt vannavkjølt fremre og bakre reverserende kammer
 • Kjel med tre trekk med lav forbrenningskammerbelastning (1,2 MW/m3) – ren forbrenning med lavt nitrogenoksidutslipp
 • Høy tilgjengelighet med stor dør til rengjøring
 • Lastbærende dørkplater øverst på kjelen er standard – dette forenkler installasjonen og vedlikeholdet
 • Økonomisk og sikker drift av varmesystemene med Vitotronics digitale styresystem med kommunikasjonsmuligheter. Standardisert LON BUS for valgfri komplett integrering i SD anlegg
 • Godkjent iht. det europeiske direktivet om trykkutstyr 97/23/EF eller gassutstyrsdirektivet 90/396/EØF

Datablad