Kontakt oss på telefon +47 99 48 54 44 eller post(at)paratvarme.no

VITOPLEX 300

VITOPLEX 300

Olje-/gassfyrt lavtemperaturkjel

Nominell effekt: 90 til 2000 kW

Kjelen med tre trekk – Vitoplex 300, med de utprøvde flerlags konveksjonsvarmeflatene, gir en spesielt økonomisk, ren og pålitelig drift. Det integrerte oppstartssystemet Therm-Control gjør det unødvendig med et separat returoppvarmingsanlegg.


Flerlags konveksjonsvarmflater av triplex-rør
Vitoplex 300 har flerlags konveksjonsvarmeflater med teleskopisk anordnede stålrør presset inn i hverandre for optimal varmeoverføring. Det indre røret med de senkede, lineære ribbene gir en varmeoverflate 2,5 ganger så stor som glatte rør. Varmegjennomstrømningen måles ved ulike intervaller mellom presspunkter slik at det bakre området på triplex-rørene, der det sirkulerer noe mindre varme forbrenningsgasser, overfører mindre varme til kjelvannet. På denne måten forblir overflatetemperaturen over duggpunkttemperaturen, og motvirker kondensatdannelse og forebygger korrosjonsskade.

Oversikt over fordeler:

 • Olje-/gassfyrt lavtemperaturkjel, 90 til 2000 kW
 • Flerlags konveksjonsvarmeoverflate for høy driftspålitelighet og lang levetid
 • Standard virkningsgrad for drift med fyringsolje: 90 % (Hs) / 96 % (Hi) Standard virkningsgrad er forbedret ved bruk av kondensteknologi med Vitotrans 333 avgass/vann varmeveksler i rustfritt stål
 • Kjel med tre gjennomløp med lav forbrenningskammerbelastning. Således også ren forbrenning med lave nitrogenoksidutslipp
 • Ingen krav til minsteflow – brede vannkanaler og høyt vanninnhold gir utmerket naturlig sirkulasjon og god varmeoverføring – forenklet tilkobling til hydraulikk
 • Integrert Therm-Control-oppstartsystem for enkel hydraulikktilkobling – shuntpumpe og returoppvarmingsanlegg er ikke nødvendig
 • Kompakt design for enkel håndtering og lav høyde – viktig for moderniseringsprosjekter
 • Lange brennerdriftstider og færre koblingsintervaller på grunn av stort vanninnhold sparer miljøet
 • De nødvendige tilkoblingene for montering av sikkerhetsutstyr finnes på kjelen
 • Enkel og rask installasjon med Divicon varmekretsfordeler opp til 300 kW og sikkerhetsgruppe opp til 180 kW
 • Avgasskassen sveises ikke til kjeleveggen som er i kontakt med vannet, men monteres på toppen av triplex-rørene som stikker ut fra kjelen. Dette motvirker kondensering av varme gasser
 • Fra 620 kW med dørkplater som tåler vekten av et menneske for enklere installasjon og vedlikehold
 • Sikker og økonomisk drift av varmesystemet med Vitotronics digitale styresystem med kommunikasjonsmuligheter. Skreddersydd for alle behov, dekker alle kjente styrestrategier og bruksområder. Standardisert LON for komplett integrering i byggstyresystemer. Fjernovervåking via internett TeleControl med Vitocom og Vitodata samt valgfri integrering i betjeningspanelet til Vitocontrol

Datablad 90 til 500 kW
Datablad 620 til 2000 kW